polski       english

Krzysztof Woźnicki

Wykładowca

Uboczną gałęzią mojej działalności jest prowadzenie wykładów dotyczących przygotowania i realizacji kontraktów wg standardów FIDIC oraz postaw kontraktów PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne). Dla wyjaśnienia dodam, że przez parę lat brałem udział w pracach grupy roboczej EFCA w Brukseli, zajmującej się właśnie kontraktami typu PPP.

Współpracowałem w zakresie szkoleń z firmą Cosmopoli, a następnie wykładałem na zaproszenie SIDIR, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej i Poznańskiej lub bezpośrednio zainteresowanych firm, administracji państwowej, stowarzyszeń z Polski i Wielkiej Brytanii.

Stacks Image 162

Wszystkie prawa zastrzeżone © Krzysztof Woźnicki 2019